Horní menu


Průběh dne

07:00 - 08:45 scházení dětí, volné hry, skupinové/individuální činnosti, úklid hraček
09:00 - 9:30 pohybová chvilka, společné přivítání (kontaktní kruh se svíčkou)
09:30- 10:00 hygiena, dopolední svačina
10:00 - 10:30 řízená činnost (soustředění) dle tematických celků, výtvarné činnosti
10:30 - 11:45 pobyt venku (zahrada/procházka), hygiena
12:00 - 12:15 oběd
12:15 - 13:00 volná hra, vyzvedávání dětí po obědě, čištění zubů, přípna odpočinek
13:00 - 14:30 četba knih, odpočinek, práce s předškoláky
14:30 - 14:45 odpolední svačina
14:30 - 17:00  vyzvedávání dětí, volná hra, kroužky, pobyt venku na zahradě
   

<<zpět