Horní menu


Motýlci

Charakteristika třídy Motýlků

(Telefon: 775 576 934, e-mail: motylci@mshoromerice.cz, fotky na: http://trida-motylci.rajce.idnes.cz)

Třída Motýlů se nachází v přízemí budovy ZŠ Velvarská 310 .  Pedagogickou činnost zajišťují učitelky Blanka Vlachová a Olga Vnuková

Ve třídě je zapsáno jen 12 dětí, z toho 8 dívek a 4 chlapci ve věku od 4 do 7 let. Z toho je v tomto školním roce 6 předškoláků.

Zaměření naší třídy vychází z filozofie školy, která je založena na projektu Osobnostně rozvíjejícího modelu výchovy. V práci s dětmi budeme dbát na rozvoj pohybových dovedností, komunikačních schopností, navazování  kamarádských vztahů a spolupráce mezi dětmi. Děti budou vedeny ke slušnému chování k dospělým a ke kamarádům. Pohybovou činnost ve třídě musíme přizpůsobit její velikosti, ale jako kompenzaci můžeme dětem nabídnout jednou týdně pobyt v tělocvičně ZŠ, ve které můžeme používat veškeré tělocvičné náčiní a nářadí vhodné k věku našich dětí.  Je pro nás důležité podporovat v dětech pozitivní vztah k přírodě. Předškoláci se budou individuálně nebo skupinově připravovat na vstup do školy. Těmto činnostem se budou věnovat v průběhu ranních her nebo po odpočinku formou práce didaktickými pomůckami ,zážitkovými hrami nebo pracovnímu listy.

Spolupráce s rodiči bude probíhat formou každodenních rozhovorů při předávání dětí, při třídních schůzkách a při společných třídních a školních akcích.


 

Průběh dne Akce třídy
Co je třeba přinést do školky Písničky a básničky k projektům
Režim spojování tříd