Hrošíci v březnu

Máme smyslů pět

Nač má člověk smyslů 5?

Aby mohl poznat svět.

Hmatem pozná co je hladké,

chuť mi poví co je sladké.

Čich ten vždycky vyzvoní ,

když mi něco nevoní.

Zrak mi slouží ke koukání

a sluch zase k naslouchání.

 

<< zpět