Hrošíci v lednu

My tři králové

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štestí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu?

A já černej vystupuju, a nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem, a nový rok vám vinšujem.

 

Jaro, léto, podzim, zima

Jaro, léto, podzim, zima,

to je celý rok,

stejně letos jako loni,

tak i napřesrok.

Po jaru je vždycky léto,

podzim po létu,

a nežli se nadějeme,

zima už je tu.

 

Když je jaro v plné kráse,

když má zelenou,

na trávníku kluci hrají

s míčem kopanou.

Po jaru je vždycky léto,

podzim po létu,

a nežli se nadějeme,

zima už je tu.

 

Když se hlásí horké léto,

rostou jahody,

sejdeme se všichni spolu

někde u vody.

Po jaru je vždycky léto,

podzim po létu,

a nežli se nadějeme,

zima už je tu.

 

Na podzim, když padá listí

z lip a javorů,

páni draci koukají se

lidem do dvorů.

Po jaru je vždycky léto,

podzim po létu,

a nežli se nadějeme,

zima už je tu.

 

A když je tu bílá zima,

už jsme na konci,

chcete-li, tak nashledanou

někde na kopci.

Po jaru je vždycky léto,

podzim po létu,

a nežli se nadějeme,

zima už je tu.

     
       

 

<<zpět