Hrošíci v listopadu

MARTIN

Temno je kol – kolem, sníh je a mráz,
kam asi kůň nese Martina zas.
Hleďte, kdo v příkopě choulí se tam,
muž zešedlý sedí v cárech tam sám.

 

Hleďte, jak Martin už svůj tasí meč,
s ním prošel vítězně leckterou seč.
Plášť nachový z ramen snímá a tne:
„Ať hřeje tamtoho tak jako mne!“

 

Martine, dej ať i já soucit mám,
ať druhá trápení s ním prožívám.
Ať pomáhám kde se dá vždycky rád,
svorně ať můžeme dále se brát.

 
 
 
Kovej, kovej
 
Kovej, kovej, kováříčku,
okovej mi mou nožičku.
Okovej mi obě,
zaplatím já tobě.
 
 

PYŠNÝ DRAK

Vyletěl si pyšný drak,

vyletěl si do oblak,

z vysoka se dívá na svět,

strašil by a neví jak.

 

Rozhlíží se do všech stran,

potom spatřil hejno vran,

ale vrány se mu smály,

že je ještě malý pán.

 

                                               (Josef Kožíšek)

 

Vítr, listí, drak i pták,

letí nebem všelijak.

Kdo ho chytí – raz, dva, tři.

Budu to já nebo ty?

 

                                 (dětské rozpočítadlo)

 

DRAK

Větře, větře, vrať mi draka,

slyším, jak tam havran kráká.

Už je pozdě, Františku,

pustil se s ním do křížku.

 

(Fr.Hrubín)