Hrošíci v listopadu

PODZIM

 

Padá listí zlaté, rudé

jeho plná zahrada.

A co potom padat bude,

až to listí opadá?

Potom bude padat sníh, 

co ho bude na větvích,

jen to slunko bude rudé!

 

Fr. Hrubín

 

MARTIN

Temno je kolkolem,

sníh je a mráz.

Kam asi kůň nese Martina zas?

Hleďte, kdo v příkopě choulí se tam,

muž zešedlý sedí v cárech tam sám.

 

Hleďte jak Martin už svůj tasí meč,

s ním prošel vítězně leckterou seč,

plášť nachový z ramen snímá a tne,

ať hřeje tamtoho, tak jako mne.

 

Martine dej ať i já soucit mám,

ať druhá trápení s ním prožívám,

ať pomáhám, kde se dá vždycky rád,

svorně ať můžeme dále se brát.

LISTOPAD

Listopad, listopad,

lísteček mi na dlaň spad.

Zlatý lístek z javora,

zima už jde do dvora.

     
         
         

 

 
       
         

<< zpět