Ještěrky v březnu

HŘEJ, SLUNÍČKO, HŘEJ

 

Hřej, sluníčko hřej,

hory, doly krej.

Povyskoč si výše,

na tej našej střeše kolo udělej.

 

 

ČERNÁ NEDĚLA

 

Černá neděla, cos nám donesla?

Něco nového, kvítí modrého.

Majíčku zelený, pěkně ustrojený.

 

Svatý Jiří jede pole odmykati,

aby tráva rostla, všelijaké kvítí.

Majíčku zelený, pěkně ustrojený.

 

 

JARNÍ SLUNCE

 

Vozilo se na jaře, tra-la-la-la--la

slunce v zlatém kočáře, tra-la-la-la--la

Kampak jedeš sluníčko, tra-la-la-la--la

za tři hory Aničko, tra-la-la-la--la

Přivezu ti zlatý klíč, tra-la-la-la--la

jmenuje se petrklíč, tra-la-la-la--la

 

 

VRBY SE NÁM ZELENAJÍ

Vrby se nám zelenají,
na dvě strany prokvétají.
Radujme se, veselme se.

Žežulička v háji zpívá,
sedmihlásek se ozývá.
Radujme se, veselme se.

Byla zima mezi náma,
ale už je za horama.
Radujme se, veselme se.
 

 

<< zpět