Ještěrky v listopadu

Martin

Temno je kol – kolem, sníh je a mráz,
kam asi kůň nese Martina zas.
Hleďte, kdo v příkopě choulí se tam,
muž zešedlý sedí v cárech tam sám.

Hleďte, jak Martin už svůj tasí meč,
s ním prošel vítězně leckterou seč.
Plášť nachový z ramen snímá a zve:
„ Ať hřeje tamtoho tak jako mne!“

Martine, dej ať i já soucit mám,
s přítelem trápení ať prožívám.
Ať pomáhám kde se dá vždycky rád,
ať na cestu s Tebou se mohu dát.

 

Les

Sázím buky mezi jedle,

jeden sem a druhý vedle.

Sázel jsem je včera dnes,

budu-li tak pilný zítra,

vysázím tu les.

 Dětská říkanka

 

Já do lesa nepojedu

Já do lesa nepojedu,
já do lesa nepůjdu,
kdyby na mně hajný přišel,
on by mě vzal sekeru.

Sekera je za dva zlatý
a topůrko za tolar,
kdyby na mně hajný přišel,
on by mně to všecko vzal.

 

 

 

 

 

 

Listopad, listopad

Listopad, listopad,

lísteček mi na dlaň spad.

Zlatý lístek z javora,

zima už jde do dvora.

Listopad, listopad,

vítr fouká do zahrad.

Padá listí z jabloní,

Martin jede na koni.

 

 

Padá listí

Padá listí zlaté rudé, je ho plná zahrada.

A co potom padat bude, až to listí opadá?

Potom bude padat sníh, co ho bude ve větvích.

Co ho bude všude, všude, jen to slunce bude rudé.

 

Jedou koně

Jedou koně po výhoně,

vezou z lesa dříví.

A ten kočí, bičem točí,

až je celý křivý.

Hyjé, hyjé moje koně,

do skoku se dejte,

bude zima, bude vítr,

s dřívím pospíchejte.