Ježečci v březnu

Hej meduli

Poslali čmeláka pro kousek medu,

poslali čekali celičkou středu.

Ref:

Hej dum meduli dum,

hej dum meduli, hej dum meduli dum,

hej dum meduli.

Čekali na něho celičký čtvrtek

čekali, báli se, že s medem utek.

Ref:

Vrátil se teprve navečer v pátek

vrátil se zavolal od samých vrátek.

Ref:

Poslali čmeláka  pro kousek medu

a on jim přinesl za pětník sedum.

Ref:

     
       

<<zpět