Ježečci v lednu

Sněhuláček
Sněhuláček panáček,
má na hlavě plecháček.
Místo očí uhlíky,
a až dolů knoflíky.
 
Paní Zima a pan Mráz
Já jsem paní Zima a já pan Mráz.
Malujeme spolu prstem zas a zas.
Kytičky a hvězdy, zmrzlé pavučinky.
Kam nesmíme kreslit?
Dětem do peřinky.
                               (dramatizace)