Ježečci v listopadu

MARTIN

Temno je kolkolem,

sníh je a mráz.

Kam asi kůň nese Martina zas?

Hleďte, kdo v příkopě choulí se tam,

muž zešedlý sedí v cárech tam sám.

 

Hleďte jak Martin už svůj tasí meč,

s ním prošel vítězně leckterou seč,

plášť nachový z ramen snímá a tne,

ať hřeje tamtoho, tak jako mne.

 

Martine dej ať i já soucit mám,

ať druhá trápení s ním prožívám,

ať pomáhám, kde se dá vždycky rád,

svorně ať můžeme dále se brát.

 

Vrabčák v zimě 
Huboval vrabčák na zimu, 
škoda, že nemá peřinu.
Studí mě nohy, zebe mě nos
Protože skáču i v zimě bos.
 
Vrabec a sýkorka
Vzal vrabeček na taneček sýkorku, 
měli spolu jedno sólo na dvorku. 
Vrabec samé skoky, sýkorka zas kroky, 
nešlo jim to dohromady na dvorku. 
 
 

<<zpět