Motýlci v listopadu

MARTIN

Temno je kolkolem,

sníh je a mráz.

Kam asi kůň nese Martina zas?

Hleďte, kdo v příkopě choulí se tam,

muž zešedlý sedí v cárech tam sám.

 

Hleďte jak Martin už svůj tasí meč,

s ním prošel vítězně leckterou seč,

plášť nachový z ramen snímá a tne,

ať hřeje tamtoho, tak jako mne.

 

Martine dej ať i já soucit mám,

ať druhá trápení s ním prožívám,

ať pomáhám, kde se dá vždycky rád,

svorně ať můžeme dále se brát.

 

     
       

<<zpět