Motýlci v listopadu

MARTIN

Temno je kol – kolem, sníh je a mráz,
kam asi kůň nese Martina zas?
Hleďte, kdo v příkopě choulí se tam,
muž zešedlý sedí v cárech tam sám.

Hleďte, jak Martin už svůj tasí meč,
s ním prošel vítězně leckterou seč.
Plášť nachový z ramen snímá a tne:
„ Ať hřeje tamtoho tak jako mne!“

Martine, dej ať i já soucit mám,
ať druhá trápení s ním prožívám.
Ať pomáhám kde se dá vždycky rád,
svorně ať můžeme dále se brát.

 

Čertovská polka

Když se čerti rozhněvali, kopytem si dupli.

Kožichy si vyprášili a pak pěkně hupli.

Ocasem si zatočili, jen tak bez okolků.

Tancovali vpravo, vlevo tu čertovskou polku.

 

Listopad

Listopad, listopad,
lísteček mi na dlaň spad.
Zlatý lístek z javora,
zima už jde do dvora.

 

Podzim

Podzim má šaty samou záplatu a místo nosu bramboru.

Barevný pane klaune,vy si děláte smutnou legraci,když řeknete: „A je to!“A už tu není léto.

<< zpět