Rybičky v únoru

Masopust

Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu.

V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu.

Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu.

Dříve než se rozejdem, ještě sobě připijem poznovu.

 

Chytré Srnky

Hop,  hop přes příkop

běží srna povětrná,

hop, skok přes potok,

běží srna na palouk.

 

Hop, hop přes blata

běží za ní dvě srnčata.

Hop, skok přes trní,

Kopýtka je nebrní.

 

Hop, skok přes potok

běží srnec povětrný.

Hop, hop do srnčí,

růžky na nás vystrčí.

 

Hop, hop přes příkop,

běží srna povětrná.

Hop, skok a je pryč.

Kdo chceš, tak si za ní křič.

 

Borový sáně

Já mám saně borový

železem jsou kovaný,

vpředu stojí dva koníčci

pěkně okšírovaní.

 

Prásku bičem do koní,

sáně vítr dohoní,

dojedeme do Berouna,

než se slunko nakloní.

 

Tam u města Dobříše

skáče blecha v kožiše.

Koně trhli, sáne zvrhli,

leželi jsme na břiše.

 

Rozpočítadlo

Reje, reje černá svině na hřbitově křen.

Kdo jej bude vybírati?

Tuhle je to ten.

Unus, duo, tres,

ty jsi malý pes,

ty jsi malá veveřice,

ty jsi zůstaň kdes.

 

Skákej medvěde

Skákej medvěde,

čert pro tebe jede,

s drátovaným měchem

stojí za ořechem,

s drátovaným talířem

budeš v pekle malířem,

huja, huja ja

báby do chlíva.

 

Šla kočička k muzice

Šla kočička k muzice,

ztratila tam střevíce,

kocourek je našel,

dostal z toho kašel.

 

Co by koza netrkala

Co by koza netrkala,

ona rohy má,

co by panna neskákala,

on nohy má.

Vem kozičku za rožíček,

veď ji do chléva,

a panenku za ručičku,

veď ji do kola.

 

 

<< zpět