Rybičky v listopadu

MARTIN

Temno je kol – kolem, sníh je a mráz,
kam asi kůň nese Martina zas?
Hleďte, kdo v příkopě choulí se tam,
muž zešedlý sedí v cárech tam sám.

Hleďte, jak Martin už svůj tasí meč,
s ním prošel vítězně leckterou seč.
Plášť nachový z ramen snímá a tne:
„ Ať hřeje tamtoho tak jako mne!“

Martine, dej ať i já soucit mám,
ať druhá trápení s ním prožívám.
Ať pomáhám kde se dá vždycky rád,
svorně ať můžeme dále se brát.

 

Před súsedovým

Před súsedovým zelený ořech,
ej, před súsedovým zelený ořech,
hej nám, hej, zelený ořech.

Pod tým ořechem rajská muzika,
ej, pod tým ořechem rajská muzika,
hej nám, hej, rajská muzika.

Vytáčá sa tam švarná Anička,
ej, vytáčá sa tam švarná Anička,
hej nám, hej, švarná Anička.

Pod tým ořechem všeci tancujú,
ej, pod tým ořechem všeci tancujú,
hej nám, hej, všeci tancujú.

 

Hádaly se houby

Hádaly se houby, hádaly se v lese,
kterou z nich si houbař v košíku odnese.
A už kráčí lesem houbař kudrnatý,
nevzal ani jednu. Byly jedovatý.
 

Vyletěl si pyšný drak

Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl až do oblak,
z vysoka se dívá na svět,
strašil by a neví jak.
Rozhlíží se do všech stran,
přitom spatří hejno vran,
ale vrány se mu smály,
že je ještě malý pán.

 

Listopad, listopad, 

lísteček mi na dlaň spad.

Zlatý lístek z javora,

zima už jde do dvora.

<< zpět