Rybičky v listopadu

MARTIN

Temno je kolkolem,

sníh je a mráz.

Kam asi kůň nese Martina zas?

Hleďte, kdo v příkopě choulí se tam,

muž zešedlý sedí v cárech tam sám.

 

Hleďte jak Martin už svůj tasí meč,

s ním prošel vítězně leckterou seč,

plášť nachový z ramen snímá a tne,

ať hřeje tamtoho, tak jako mne.

 

Martine dej ať i já soucit mám,

ať druhá trápení s ním prožívám,

ať pomáhám, kde se dá vždycky rád,

svorně ať můžeme dále se brát.

 

 

Smysly

 

Nač má člověk smyslů pět?

Aby mohl poznat svět.

 

Hmatem poznám, co je hladké,

chuť mi poví, co je sladké.

 

Čich ten vždycky vyzvoní,

když mi něco nevoní.

 

Zrak mi složí ke koukání

a sluch zase k poslouchání.