Rybičky v prosinci

Štědrej večer nastal

 

Štědrej večer nastal,

Štědrej večer nastal,

koledy přichystal,

koledy přichystal.

Panímámo vstaňte, panímámo vstaňte ,

koledy nám dejte, koledy nám dejte. 

Panímáma vstala, panímáma vstala

koledy nám dala, koledy nám dala.

 Stojí vrba košatá

 

Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda,

na ní koza rohatá, hej, hej, koleda.

 

Přišel za ní kmotr vlk, hej, hej, koleda,

natahoval na ni krk, hej, hej, koleda.

 

Paní kmotra pojď dolů, hej, hej, koleda,

a já dolů nepůjdu, hej, hej, koleda.

 

Ty máš velký zubiska, hej, hej, koleda,

natáh´ bys mi kůžiska, hej, hej, koleda.

 

     

KRÁČÍ MIKULÁŠ

 

Kráčí Mikuláš s berličkou,

za ním rohatý s metličkou.

Vzácnou návštěvu uvítám,

jen ty rohatý zůstaň tam.

 

       
                   
                   

Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchejte, 

z betlémské krajiny, pozor dejte. 

Slyšte je pilně a neomylně, 

slyšte je pilně a neomylně,

rozjímejte.

 

Synáčka zrodila čistá panna, 

v jesličky vložila Krista pána,

jej ovinula a zavinula,

jej ovinula a zavinula,

plenčičkama.

 

K němužto andělé z nebe přišli, 

i také pastýři jsou se sešli, 

jeho vítali, jeho chválili, 

jeho vítali, jeho chválili, 

dary nesli. 

 

Vítej nám Ježíšku z nebe daný,

který ses narodil z čisté panny.

Dohlédni na nás, dál příjmi od nás,

dohlédni na nás, dál příjmi od nás

tyto dary. veselé vánoce

 

Červená, zlatá, zelená

 

Červená, zlatá, zelená, co to asi znamená.

Na světelné křižovatce stojí zajíc v kožíšku,

tlapkou kličku postrkuje, tři světýlka rozsvěcuje.

Červená je pro jablíčka, zlatá svítí ořechům,

zelená jen jednou v roce rozsvítí se pro Vánoce.

Nad Petřínem hvězda září, po Praze se rozhlíží,

máma kapra obaluje, tluče mandle v hmoždíři.

Červená, zlatá, zelená, Vánoce to znamená.

     

Dědečku, dědečku, koleda

 

Dědečku, dědečku, koleda.

Dejte mi voříšek, nebo dva.

Nedáteli voříšek,

provrtám vám kožíšek,

dědečku, dědečku, koleda.

Hej Vánoce

 

Hej Vánoce dlouhý noce,

jsou tam velký chumelice,

hej, hej, koleda,

hej koleda, koleda.

 

Pacholek v stodole mlátí,

až se celý zimou klátí,

hej, hej, koleda, 

hej koleda, koleda.

 

Děvče sobě šaty pere,

naříká si, že ji zebe,

hej, hej, koleda, 

hej koleda, koleda.

 

A hospodář s hospodyňu

leží oba pod peřinu,

hej, hej, koleda,

hej koleda, koleda.

                 
                   

Jak jsi krásné, neviňátko

 

Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy

nebožátko. Před tebou padáme, dary své skládáme.

 

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky. Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého,beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co mi ti nuzní dáme? Darovati co nemáme, my ti zadudáme, písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají, slavně dudy dují, všichni prozpěvují.

Měj se dobře jezulátko, přespanilé pacholátko, s tebou se loučíme, bohu poručíme.

 

Půjdem spolu do Betléma

 

Půjdem spolu do Betléma, 

dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! 

 

Ježíšku, panáčku! 

Já tě budu kolíbati, 

Ježíšku, panáčku! 

Já tě budu kolíbat!

 

Začni Kubo na ty dudy

dudaj, dudaj, dudaj, dá!

 

Ježíšku, panáčku!

Já tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku!

Já tě budu kolíbat!

 

A ty Janku na píštalku

dudli, tudli, dudli, tudli, dudli, tudli dá!

 

Ježíšku panáčku!

Já tě budu kolíbati,

Ježíšku panáčku!

Já tě budu kolíbat!

 

A ty Mikši na housličky

hudli, tydli, hudli, tydli, hudli, tydli dá!

 

Ježišku panáčku

Já tě budu kolíbati,

Ježíšku panáčku!

Já tě budu kolíbat!

 

A ty Vávro, na tu basu

rumrum, rumrum, rumrum, dá!

 

Ježíšku panáčku!

Já tě budu kolíbati,

Ježíšku panáčku!

Já tě budu kolíbat!

                 
         

 

                 
                   

 

 
 

<<zpět