Stravování

Číslo účtu ŠJ:

 • 181803768/0300
 • VARIABILNÍ SYMBOL je dítěti přidělen při nástupu do MŠ
 • přihlašovací jméno a heslo na internet dostanou rodiče dětí z MŠ na začátku školního roku

Úhrada stravného:
Bankovním převodem do 15. dne v měsíci

 • Zadejte trvalý příkaz(10 plateb).
 • Zadejte  variabilní symbol
 • Neslučujte platby sourozenců!
 • NA ÚČET ŠJ plaťte opravdu jen stravné!

Ceny stravného:
ranní svačina: ...........  10,- Kč
vč. ovoce a pitného režimu
odpolední svačina ........ 8,- Kč
obědy dle věkových kategorií:
3-6 let......................... 18,- Kč
7-10 let....................... 20,- Kč /děti s odkladem/

Platby:

 • Tarif 1/ sedm set padesát šest 756,- Kč děti 3 - 6 let
 • Tarif 2/ sedm set devadesát osm 798,- Kč děti 7 - 10 let

/Dítě spadá do 2/ tarifu, pokud dovrší 6 let do 31/8/2017 - děti s odkladem/
 

Odhlašování

 • zápisem na odhlašovací listinu na nástěnce u jednotlivých tříd.
 • telefonicky na telefonním čísle 220 97 14 69 záznamník
 • emailem sj [tečka] horomerice [zavináč] seznam [tečka] cz
 • na internetu http://195.144.96.178  viz. samostatná informace

 

Více informací viz. přílohy níže