Stravování

Číslo účtu ŠJ:

  • 181803768/0300
  • VARIABILNÍ SYMBOL je dítěti přidělen při nástupu do MŠ
  • přihlašovací jméno a heslo na internet dostanou rodiče dětí z MŠ na začátku školního roku

Úhrada stravného:
Bankovním převodem do 15. dne v měsíci

  • Zadejte trvalý příkaz(10 plateb).
  • Zadejte  variabilní symbol
  • Neslučujte platby sourozenců!
  • NA ÚČET ŠJ plaťte opravdu jen stravné!

Ceny stravného:
ranní svačina: ...........  10,- Kč
vč. ovoce a pitného režimu
odpolední svačina ........ 8,- Kč
obědy dle věkových kategorií:
3-6 let......................... 18,- Kč
7-10 let....................... 20,- Kč /děti s odkladem/
 

Více informací viz. přílohy níže