Žirafky v listopadu

PODZIM

Padá listí zlaté, rudé 

je ho plná zahrada.

A co potom padat bude,

až to listí opadá?

Potom bude padat sníh,

co ho bude na větvích,

co ho bude všude,

všude, jen to slunko bude rudé!

 

Fr. Hrubín

 

MARTIN

Temno je kol – kolem, sníh je a mráz,
kam asi kůň nese Martina zas.
Hleďte, kdo v příkopě choulí se tam,
muž zešedlý sedí v cárech tam sám.

 

Hleďte, jak Martin už svůj tasí meč,
s ním prošel vítězně leckterou seč.
Plášť nachový z ramen snímá a tne:
„Ať hřeje tamtoho tak jako mne!“

 

Martine, dej ať i já soucit mám,
ať druhá trápení s ním prožívám.
Ať pomáhám kde se dá vždycky rád,
svorně ať můžeme dále se brát.

 

 

Horo, horo bramborová

Horo, horo bramborová,

má panenka není doma,

není doma, je na poli,

vykopává tam brambory.

 

<< zpět