Žirafky v listopadu

MARTIN

Temno je kol – kolem, sníh je a mráz,
kam asi kůň nese Martina zas?
Hleďte, kdo v příkopě choulí se tam,
muž zešedlý sedí v cárech tam sám.

Hleďte, jak Martin už svůj tasí meč,
s ním prošel vítězně leckterou seč.
Plášť nachový z ramen snímá a tne:
„ Ať hřeje tamtoho tak jako mne!“

Martine, dej ať i já soucit mám,
ať druhá trápení s ním prožívám.
Ať pomáhám kde se dá vždycky rád,
svorně ať můžeme dále se brát.

 

Já jsem muzikant

Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země
my jsme muzikanti, přicházíme k vám.
Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na housličky.
Jak se na ně hraje?
Fidli, fidli, staré vidli,
fidli, fidli, housličky.
Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země
my jsme muzikanti, přicházíme k vám.
Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na basu.
Jak se na ni hraje?
Stála basa u primasa,
za kamnama stála,
kdyz primaska zatopila,
basa sama hrála.
Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země
my jsme muzikanti, přicházíme k vám.
Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na trumpetu.
Jak se na ni hraje?
Já rád játra, ty rád játra
on rád játra, trumpeta.
Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země
my jsme muzikanti, přicházíme k vám.
Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na bubínek.
Jak se na něj hraje?
Bumtarata, bumtarata
bumtarata bubínek.
 
Svatá Kateřina
 
Svatá Kateřina hudcům housle bere,
bílý koně žene do strání,
pryč z našeho domu, až na samou horu
písně z duše vyhání.
Svatá Kateřina housle zavěsila,
od našeho domu odchází,
abysme nemohli vyndat jiný z truhly,
všechny klíče rozhází.
Svatá Kateřino, přines hudcům jaro,
až za pecí budeš se jim zdát,
klekni na tu horu, vyžeň spáče dolů,
aby mohli spolu hrát.