Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Adaptační proces

Vstup do mateřské školy je usnadněn adaptačním procesem, jehož průběh stanovuje vedení mateřské školy.

První den školního roku tráví nově přijaté děti dopolední program ve třídách za přítomnosti blízké dospělé osoby. Oběd mají na tento den odhlášen. V dalších dnech prvního týdne docházky tyto děti neodpočívají a odcházejí po obědě (rodiče si je vyzvednou nejpozději ve 13:00). Další průběh adaptace řeší rodiče s pedagogy na třídách dle individuálních potřeb jednotlivých dětí.

V průběhu adaptace pedagogové pozorují individuální potřeby těchto dětí a snaží se navodit klidnou atmosféru, eliminující případnou úzkost nově příchozího dítěte. Cílem adaptace je získání pocitu bezpečí, jistoty a přijetí v novém prostředí. Učitelé vytvářejí postupně se všemi dětmi smysluplná pravidla společného soužití, která budou všemi akceptovatelná.