Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Dítě 3 -4 roky

Hrubá motorika

Dítě chodí po schodech nahoru i dolů bez držení a střídá nohy i při chůzi dolů, poskakuje snožmo na místě, vydrží stát jednu sekundu na jedné noze bez přidržování, jezdí na tříkolce.

 

Jemná motorika

Dítě používá příčný úchop s nataženým ukazováčkem, jí vidličkou, chytá míč oběma rukama, hází míčem v určitém směru, maluje zakulacené tvary, přelévá tekutinu z pohárku do pohárku, skládá papír, navléká korálky na drát. Dítě drží tužku prsty, kreslí kruh, staví věž z osmi kostek, rozbaluje bonbony, svléká si oblečení.

 

Grafomotorika

Dítě začíná používat pravidelné kontinuální pohyby při kreslení, zlepšuje tvarové variace, používá příčný úchop s nataženým ukazováčkem, může kreslit čáry izolované i klikaté, může provádět pohyby orientované určitým směrem, takže vznikají různě orientované tvary, korektury a linie jsou diferencovanější. Dítě může skládat papír, tužku drží v prstech, může kreslit kruhy, pohyby může cíleně vracet k výchozímu bodu, začíná pojmenovávat obrázky, umí vymalovat kruh, ve 4 letech nakreslí hlavonožce představujícího panáčka, napodobí kresbu křížku.

 

Zrakové vnímání a vizuomotorika

Dítě rozlišuje jeden kus a mnoho kusů, poznává činnosti na obraze, rozpoznává místa, najde ukryté věci, zná své vlastní oblečení, třídí čajové lžičky od velkých lžic, pojmenuje barvu, zasouvá geometrické tvary do otvorů. Z kostek staví most. Dítě se orientuje venku, dosazuje pět tvarů, roztřídí pět párů obrázků, tři délky a základní barvy.

 

Sluchové vnímání

Dítě napjatě poslouchá příběhy, upozorní na samohlásku "a", chápe významy slov unavený, hladový, ráno, večer apod., ukazuje na všechno, co létá.

 

Vývoj řeči

Ve třech letech bývá výslovnost nedokonalá, během čtvrtého roku se zdokonaluje. Dítě vede dlouhé monology, začíná užívat podřadná souvětí. Vzrůstá počet říkanek, které ovládá. Vydrží naslouchat krátkým povídkám i ve skupince dětských posluchačů. Mnohé děti dovedou zazpívat písničku.

 

Zdroj: www.rvp.cz