Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ježečci

Charakteristika třídy Ježečci

Telefon: 775 576 932, e-mail: jezecci [zavináč] mshoromerice [tečka] cz

Třída Ježečků se nachází v novém pavilonu „A“ v ulici Komenského 1001. Ve třídě je zapsáno 18 chlapců a 10 dívek, z toho osm předškoláků. Tuto třídu vedou p. učitelky Bc. Miroslava Karlíčková, Ing. Tomáš Janda a Bc. Alena Charuzová.

Naším cílem je vytvoření příznivého a kamarádského třídního prostředí, zajistit dětem dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení, vhodně připravit děti na vstup do ZŠ, vytvářet pozitivní vazby mezi učitelkami a dětmi prožíváním příjemných společných zážitků, zaměřit se na individuální potřeby dětí a naplňovat je, a hlavně získání pocitu bezpečí a jistoty v prostředí MŠ. Ve věkově smíšené třídě dbáme na rozvoj pohybových dovedností, komunikačních schopností, zpíváme, tančíme, podporujeme kamarádské vztahy a spolupráci mezi dětmi. Děti vedeme ke slušnému chování k dospělým i k sobě navzájem, učíme děti, aby si vytvořily kladný vztah k životu a přírodě.

 

 

Průběh dne Akce třídy
Co je třeba přinést do školky Písničky a básničky k projektům
Režim spojování tříd