Ježečci

Charakteristika třídy Ježečci

(Telefon: 775 576 932, e-mail: jezecci [zavináč] mshoromerice [tečka] cz, fotky na: http://trida-jezecci.rajce.idnes.cz)

Naše třída Ježečků se nachází v budově základní školy ul.Velvarská 310. Třídu vedou paní učitelky Bc. Miroslava Karlíčková, Sabina Libišová a Ing. Tomáš Janda.

Ve třídě je v tomto školním roce zapsáno 25 dětí. 12 dívek a 13 chlapců. Ve věkově smíšené skupině jsou zařazeny děti od 3 do 6 let.
Třídní vzdělávací program vychází z filosofie celé MŠ a zohledňuje individuální možnosti a zájmy dětí. Herna je vybavena hudebními nástroji, množstvím her a didaktických a výtvarných pomůcek k tvořivým činnostem. Ve třídě se snažíme rozvíjet komunikační a sociální dovednosti, podporujeme kamarádské vztahy a vedeme děti k toleranci, vzájemné pomoci a vzájemnému respektování. Dalším naším cílem je kladný vztah k přírodě a všemu živému.
Předškolní příprava bude probíhat v rámci odpočinku mladších dětí.

Rádi bychom spolupracovali s rodiči nejen při každodenním předávání dětí, ale i při různých společných akcích pro děti a rodiče např. Svatomartinská světýlka, vázání adventních věnců, vánoční setkání, besídky a další. Vítáme také všechny názory a podněty rodičů a otevřenou komunikaci.
Průběh dne Akce třídy
Co je třeba přinést do školky Písničky a básničky k projektům
Režim spojování tříd