Motýlci

Charakteristika třídy Motýlků

(Telefon: 775 576 934, e-mail: motylci [zavináč] mshoromerice [tečka] cz, fotky na: http://trida-motylci.rajce.idnes.cz)

 

Charakteristika třídy Motýlů

Třída Motýlů se nachází v přízemí budovy ZŠ Velvarská 310 .  Pedagogickou činnost zajišťují učitelky Blanka Vlachová a Olga Vnuková.

V letošním školním roce je ve  třídě je zapsáno 12 dětí, z toho 5 dívek a 7 chlapců, ve věku od 3 do 7 let. Ve třídě je 5 předškoláků, z toho jedno dítě s odkladem školní docházky.

Zaměření naší třídy vychází z filozofie školy, která je založena na projektu „Osobnostně rozvíjejícího modelu výchovy“. V práci s dětmi budeme dbát na rozvoj pohybových dovedností, komunikačních schopností, navazování  kamarádských vztahů a spolupráce mezi dětmi. Děti budou vedeny ke slušnému chování k dospělým a ke kamarádům. Letošní školní rok nás budou všemi činnostmi provázet kamarádi Kvak a Žbluňk, se kterými určitě zažijeme hodně legrace a dobrodružství a naučíme se spoustu nového.

Pohybovou činnost ve třídě musíme přizpůsobit její velikosti, ale jako kompenzaci můžeme dětem nabídnout jednou týdně pobyt v tělocvičně ZŠ, ve které můžeme používat veškeré tělocvičné náčiní a nářadí vhodné k věku našich dětí.  Je pro nás důležité podporovat v dětech pozitivní vztah k přírodě. Předškoláci se budou individuálně nebo skupinově připravovat na vstup do školy. Těmto činnostem se budeme věnovat v průběhu celého dne. A to prací s didaktickými pomůckami, formou zážitkových her, pozorováním přírody a okolí při pobytu venku nebo pracovními listy.

Spolupráce s rodiči bude probíhat při každodenních rozhovorech při předávání dětí, při třídních schůzkách nebo při společných třídních a školních akcích.

 

 

Průběh dne Akce třídy
Co je třeba přinést do školky Písničky a básničky k projektům
Režim spojování tříd