Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Rybičky

Charakteristika třídy Rybiček

(Telefon: 775 576 933, e-mail: rybicky [zavináč] mshoromerice [tečka] cz

 

Třída Rybiček se nachází v 1. patře pavilonu C na adrese Komenského 1000.

Pedagogickou činnost zajišťují paní učitelky Eva Rožcová a Bc. Barbora Kolárová DiS, a asistentka Eva Williams, MBA.

Ve třídě je zapsáno 28 dětí, z toho 12 dívek a 16 chlapců ve věku 3–7 let.

Při realizaci třídního vzdělávacího programu budeme rozvíjet kamarádské vztahy mezi dětmi a přátelský přístup dětí k sobě navzájem. Větší děti vedeme k tomu, aby pomáhaly mladším, učíme je odpovědnosti. Menší děti podporujeme v samostatnosti. Snažíme se, aby ve třídě panovala přátelská atmosféra.

Rozvíjíme fantazii a tvořivost dětí a jejich estetické vnímání světa. Srozumitelnou formou budeme dětem v průběhu celého školního roku přibližovat staré české tradice.

Pohyb považujeme za velmi důležitý, proto se denně věnujeme pohybovým aktivitám, zařazujeme rozcvičku, hudebně-pohybové aktivity s orffovskými prvky a pohybové hry. Volný pohyb dětí v přírodě a budování jejich pozitivního vztahu k ní vnímáme jako důležitou součást každého dne. Prohloubit si vztah k přírodě a osvojit si znalostí o ní mají děti možnost na týdenním pobytu na školce v přírodě.

Předškoláci se budou každý den různou formou připravovat na vstup do ZŠ. Individuálně provádíme jejich diagnostiku, abychom zjistily, na jaké oblasti je potřeba se při předškolní přípravě zaměřit.

K navázání užších vztahů s rodiči užíváme nejen otevřenou komunikaci při předávání dětí ve třídě, ale i pořádání třídních i celoškolních akcí během školního roku (např. svatomartinská světýlka, výroba adventních věnců, vánoční posezení, masopust, zahradní slavnost...).

Průběh dne Akce třídy
Co je třeba přinést do školky Písničky a básničky k projektům
Režim spojování tříd