Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Rybičky

Charakteristika třídy Rybiček

(Telefon: 775 576 933, e-mail: rybicky [zavináč] mshoromerice [tečka] cz

 

Třída Rybiček se nachází v 1. patře pavilonu C na adrese Komenského 1000.

Pedagogickou činnost zajišťují paní učitelky Eva Rožcová, Anna Karešová a asistentka Eva Williams, MBA.

7Ve třídě je zapsáno 28 dětí, z toho 9 dívek a 19 chlapců ve věku 3–7 let. Sedm dětí má odklad školní docházky.

Vychováváme citlivě a s respektem, hlavně osobním příkladem. Snažíme se rozvíjet kamarádské vztahy mezi dětmi a přátelský přístup dětí k sobě navzájem. Větší děti vedeme k tomu, aby pomáhaly mladším, učíme je odpovědnosti. Menší děti podporujeme v samostatnosti. Snažíme se, aby ve třídě panovala přátelská atmosféra.

Vzděláváme prožitkem a hrou. Rozvíjíme fantazii a tvořivost dětí a jejich estetické vnímání světa. Srozumitelnou formou přibližujeme dětem v průběhu celého školního roku staré české tradice.

Pohyb považujeme za velmi důležitý, proto se denně věnujeme pohybovým aktivitám, zařazujeme rozcvičku, hudebně-pohybové aktivity s orffovskými prvky a pohybové hry. Volný pohyb dětí v přírodě a budování jejich pozitivního vztahu k ní vnímáme jako důležitou součást každého dne. Prohloubit si vztah k přírodě a osvojit si znalostí o ní mají děti možnost na týdenním pobytu na školce v přírodě.

Předškoláci se budou každý den různou formou připravovat na vstup do ZŠ. Individuálně provádíme jejich diagnostiku, abychom zjistily, na jaké oblasti je potřeba se při předškolní přípravě zaměřit.

Jsme tu pro rodiče a děti, máme společný cíl. Spolupracujeme s nimi a vážíme si jejich názorů. K navázání užších vztahů s rodiči užíváme nejen otevřenou komunikaci při předávání dětí ve třídě, ale i pořádání třídních i celoškolních akcí během školního roku (např. svatomartinská světýlka, výroba adventních věnců, vánoční posezení, masopust, zahradní slavnost...)

Průběh dne Akce třídy
Co je třeba přinést do školky Písničky a básničky k projektům
Režim spojování tříd