Rybičky

Charakteristika třídy Rybiček

(Telefon: 775 576 933, e-mail: rybicky [zavináč] mshoromerice [tečka] cz, fotky na: http://trida-rybicky.rajce.idnes.cz)

Třída Rybiček se nachází v 1. patře pavilonu C na adrese Komenského 1000.

Pedagogickou činnost zajišťují paní učitelky Eva Rožcová, Bc. Barbora Kolárová, Eva Williams, MBA

Ve třídě je zapsáno 28 dětí, z toho 15 dívek a 13 chlapců ve věku 3 – 6 let.

Při realizaci třídního vzdělávacího programu budeme rozvíjet kamarádské vztahy mezi dětmi a přátelský přístup dětí k sobě navzájem. Budeme podporovat tvořivost dětí a jejich estetické vnímání světa. Ve velké míře budeme zařazovat hudební, hudebně-pohybové aktivity s orffovskými prvky a pohybové hry. Srozumitelnou formou budeme dětem v průběhu celého školního roku přibližovat staré české tradice. Volný pohyb dětí v přírodě a budování jejich pozitivního vztahu k ní vnímáme jako důležitou součást každého dne.

Předškoláci se budou každý den individuálně či skupinově připravovat na vstup do ZŠ
k povinné školní docházce.

K navázání užších vztahů s rodiči užíváme nejen otevřenou komunikaci při předávání dětí ve třídě, ale i pořádání třídních i celoškolních akcí během školního roku (např. svatomartinská světýlka, výroba adventních věnců, vánoční posezení, masopust, zahradní slavnost...).

Průběh dne Akce třídy
Co je třeba přinést do školky Písničky a básničky k projektům
Režim spojování tříd