Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Žirafky

Charakteristika třídy Žirafek

Telefon: 724 887 318, e-mail: zirafky [zavináč] mshoromerice [tečka] cz

 

Třída žiraf se nachází v prvním patře MŠ – Komenského 999, budova B. Třída je vybavena hernou a pracovnou s moderním nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami. Tuto třídu vedou učitelé Lydia Šlajchová, Aneta Alexandrová a Kateřina Rychterová.

V tomto školním roce je ve třídě 28 dětí, z toho 11 dívek a 17 chlapců. Nabízíme dětem aktivity odpovídající jejich věku. Zaměřujeme se na aktivity, které směřují ke zdárnému rozvoji každého jedince. Velký důraz klademe především na komunikativní dovednosti a řečové schopnosti. Neopomíjíme ani na tělovýchovné, hudební či výtvarné činnosti. Hravou formou vytváříme ucelený systém předškolní přípravy za pomocí dramatické výchovy, písniček, básniček a pohádek. U mladších dětí rozvíjíme sebeobsluhu, hravé činnosti a začlenění do kolektivu. Snažíme se děti vést k samostatnosti, učíme je spolupráci a podporujeme aktivitu a iniciativu. Mladší i starší děti si hrají společně, vytváří různě velké skupiny nebo dvojice a je patrné, že i tato forma soužití dětem vyhovuje a je jim přínosem. Díky smíšené třídě mají mladší děti možnost vidět ve starších dětech vzor, napodobují je a tím se přirozeně učí. S dětmi pracujeme tak, aby se vzájemně respektovaly a utvářely kamarádské vztahy.

Pevně věříme, že si děti odnesou z naší školky spoustu nových zkušeností a poznatků, které jim budou přínosem v jejich dalším životě.

 

Průběh dne Akce třídy
Co je třeba přinést do školky Písničky a básničky k projektům
Rozpis spojování tříd Žirafek a Hrošíků