Průběh dne Rybičky7:00 – 8:30 Scházení dětí (volné hry, individuální či skupinové činnosti)
8:30 – 8:45 Úklid hraček
8:45 – 9:00 Kontaktní kruh se svíčkou
9:00 – 9:20 Pohybová aktivita
9:20 – 9:40 Hygiena, dopolední svačina
9:40 – 10:10 Práce na denním projektu
10:10 – 12:15 Pobyt venku (příprava, procházka nebo pobyt na hřišti, návrat, hygiena)
12:15 – 12:45 Oběd
12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek
13:00 – 14:30 Čtení pohádky a ukolébavka, odpočinek. Předškoláci – příprava na školu (didaktické hry, grafomotorická cvičení, cvičení koncentrace atd.)
14:30 – 15:00 Odpolední svačina
15:00 – 17:00 Vyzvedávání dětí, volné hry, individuální a skupinové činnosti, pobyt na hřišti
   

<<zpět