Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuality

Stávka 27. 11. 2023

V pondělí 27. 11. se koná stávka za zachování kvality vzdělávání dětí. Zapojují se do ní téměř všichni naši zaměstnanci.

Z provozních důvodů budou služby MŠ značně omezeny. Školní jídelna bude uzavřena zcela. Pokud si můžete své děti nechat doma, učiňte tak, prosím.

Pokud si je doma nechat nemůžete, postaráme se o ně pouze od 8 do 13. Zabalte jim, prosím, svačinu s sebou. Strava nebude zajištěna. V provozu bude z celé MŠ jenom pavilon B (Komenského 999), kde budou všechny děti sdruženy.

Kroužky jsou zcela zrušeny.

Děkujeme za pochopení.

Více v otevřeném dopisu, který jsme zveřejnili v úterý.

Pracovní tým MŠ.

Otevřený dopis rodičům - stávka za zachování kvality vzdělávání dětí

Vážení a milí rodiče,

uskuteční-li se stávka za zachování kvality vzdělávání dětí, která je plánována na pondělí 27. 11. 2023, zaměstnanci naší mateřské školy se jí zúčastní.

 

Proč k takovým zásadním krokům přistupujeme?

● Máme značnou obavu ze snižování kvality výuky (demotivace a odchod kvalitních pedagogů z důvodu přetížení).

● Bojíme se zásadní změny financování asistentů pedagoga, která nebude souviset s potřebami dětí a škol, ale s nuceným snižováním finančních nákladů.

● Zásadně nesouhlasíme se snižováním platů nepedagogických pracovníků - školnic, uklízeček a kuchařek - které jsou už nyní velmi nízké (v důsledku by šlo až o 22%).

● Děsí nás navyšování počtů dětí ve třídách na všech vzdělávacích stupních; naprosto by znemožnilo individuální přístup ke každému dítěti.

● Za velmi nevhodné vnímáme i navyšování úvazků pedagogů v době, kdy náročnost našeho povolání neustále stoupá (stoupající počet dětí, které vyžadují speciální podporu a individuální přístup, cizojazyčnou podporu; rapidně narůstá i množství administrativy).

● Nesouhlasíme s rušením dělené výuky, omezování volitelných předmětů, praktické výuky a praxí na základních a středních školách, protože by vedlo k naprosté demotivaci žáků a studentů.

 

Jak stávka proběhne?

Do stávky se zapojí téměř všichni zaměstnanci MŠ. Stávkovat se chystají i všechny paní kuchařky ze školní jídelny. Proto bude provoz MŠ omezen.

Prosím, nevoďte děti do školky, pokud to není nezbytně nutné. Jako zákonní zástupci máte nárok na výkon práce na dálku (pokud to druh práce umožňuje), nemáte nárok na ošetřovné.

Pro děti, které rodiče do MŠ musí přivést, bude zajištěno hlídání bez předškolního vzdělávání v pavilonu B v době od 8 do 13 hodin. Děti si s sebou přinesou svačinu, obědvat budou doma. Kroužky budou zrušeny.

Jak mohou rodiče naše názory podpořit? Rodiče mohou podepsat petici níže a svůj podpis následně potvrdit v emailu.

https://e-petice.cz/petitions/rodice-podporuji-ucitele-svych-deti-a-souhlasi-se-stavkou-proti-devastaci-skolstvi.html

 

Věříme, že rodiče našich dětí rozumí našim obavám a podpoří nás.

Děkujeme za pochopení!

Pracovní tým MŠ.

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

z provozních důvodů bude v době vánočních prázdnin mateřská škola uzavřena od 23.12.2023 do 1.1.2024.

Děkujeme za pochopení.

Pracovní tým MŠ a ŠJ

Přednáška "Jak podpořit celkový rozvoj dítěte"

Mateřská škola Horoměřice Vás zve na přednášku pro rodiče:

Jak podpořit celkový rozvoj dítěte v předškolním věku očima logopedky a speciální pedagožky.

Přednášet budou klinická logopedka Mgr. Markéta Hrušková a speciální pedagožka Mgr. Lenka Svobodová.

15. 11. od 18 hodin ve třídě Hrochů na adrese Komenského 999.

Budeme se na Vás těšit!

Výsledky zápisu pro šk. rok 2023/2024

Děti přijaté do MŠ Horoměřice k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Zveřejňujeme seznam čísel dětí přijatých v zápisu k předškolnímu vzdělávání. (viz. příloha)

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby se zúčastnili třídní schůzky pro nově přijaté děti, která se uskuteční 14. 6. od 17:30 ve třídě Ještěrek (Komenského 1000).

Budeme rádi, když přijdete bez dětí.

 

V Horoměřicích dne 2. 6. 2023

 

Veronika Dětinská

ředitelka MŠ

Uzavření MŠ Horoměřice o letních prázninách

Provoz mateřské školy bude zajištěn v první polovině července, tedy do 14. 7. 2023 včetně. Od 17. 7. 2023 do 3. 9. 2023 bude mateřská škola z organizačních důvodů uzavřena. Otevřeme znovu na začátku školního roku, tedy v pondělí 4. 9. 2023.

 

Žádáme rodiče dětí, které budou přihlášeny na letní provoz MŠ, o uhrazení školného ve výši 500 Kč, a to nejpozději do 17. 6. 2023.

 

Školné bylo stanoveno jako poměrná část měsíční platby ve školním roce 2022/2023 a je nevratné (i v případě neúčasti na červencovém provozu).

Tento finanční obnos zasílejte na účet pro školné 231901228/0300 s variabilním symbolem vašeho dítěte. Předškoláci školné za letní provoz neplatí!

 

Prosíme rodiče všech dětí, aby zrušili trvalé příkazy na školné v době letních prázdnin!

Děkujeme.

 

 

Veronika Dětinská

ředitelka MŠ

 

 

Stránky