Aktuality

Otevření MŠ z Nařízení Vlády ČR

Otevření MŠ z Nařízení Vlády ČR

 

Vážení rodiče,

s radostí Vám oznamuji, že Mateřská škola Horoměřice bude dle Nařízení Vlády ČR a pokynů MŠMT otevřena od pondělí 3. 5. pro všechny přijaté děti. Přítomnost dětí v MŠ již nebude podmíněna testováním na Covid-19. (Děti již nebudeme testovat).

 

Veronika Dětinská

ředitelka MŠ

 

V Horoměřicích dne 30. 4. 2021

Otevření MŠ 12. 4. 2021

Mateřská škola Horoměřice se otevře v pondělí 12. 4. 2021 pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání a pro děti vybraných profesí

 

V pondělí 12. 4. se otevírají všechna oddělení mateřské školy pro výše uvedené děti. Ve skupinách bude max. 15 dětí. Prosíme rodiče, kteří mají na vzdělávání nárok a mají o něj zájem, aby účast svého dítěte tento týden, tedy do 9.4., potvrdili na třídní email. Vybrané profese jsou dle Nařízení vlády a Metodického pokynu MŠMT tyto: pracovníci IZS (Integrovaný zdravotní systém), zdravotničtí pracovníci, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví (MZ ČR, KHS), pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku, zaměstnanci Úřadu práce a zaměstnanci ČSSZ a Finanční správy. Též zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele nejpozději v den nástupu do MŠ.

 

Děti budou při příchodu dvakrát týdně testovány antigenním testem (výtěr z kraje nosu) za nutné spoluúčasti rodičů až do výsledku testu (přibližně 15 minut).

 

Rodiče příchozích dětí musí mít po celou dobu ochranu dýchacích cest - respirátor.

 

Veronika Dětinská ředitelka MŠ

V Horoměřicích dne 7. 4. 2021

Uzavření MŠ z nařízení Vlády ČR

Vážení rodiče,

Mateřská škola Horoměřice bude z důvodu současných nouzových opatření Vlády ČR proti šíření nákazy Covid – 19 od 1.3. do 21.3. uzavřena.

Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Toto vzdělávání je dle školského zákona povinné pro děti, pro které je povinné předškolní vzdělávání.

Rodiče mají nárok na čerpání ošetřovného. Více informací naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

 

Veronika Dětinská

ředitelka MŠ

 

V Horoměřicích dne 28. 2. 2021

Mimořádné přerušení provozu třídy Ryb v pavilonu C

Ze závažných mimořádných organizačních důvodů (dle § 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) a z nařízení KHS přerušuji provoz třídy Ryb v pavilonu C.

K tomuto kroku přistupuji z důvodu dalšího pozitivního testu na Covid-19 ve třídě Ryb a možnému hygienicko epidemiologickému riziku. Rodiče dětí dostanou emailem přesné pokyny od KHS.

 Karanténa se zatím nevztahuje na děti ze třídy Ještěrek, a však důrazně žádám všechny rodiče o otestování dětí, které mají jakékoli zdravotní potíže a také, aby děti s rýmou, kašlem či jinými zdravotními obtížemi za těchto náročných okolnosti nedávali do školky.

Zákonným zástupcům vzniká nárok na čerpání ošetřovného při péči o dítě v karanténě, který vystavuje praktický lékař dítěte. Doklad o uzavření MŠ budeme vystavovat na vyžádání po ukončení uzavření MŠ.

Velice se omlouvám za způsobené komplikace a doufám v brzké znovuotevření. Pokud nedojde k žádným komplikacím, dalším pozitivním výsledkům testů, bude karanténa ukončena pravděpodobně v pondělí 1.3.

 

Veronika Dětinská

ředitelka MŠ

V Horoměřicích dne 22. 2. 2021

Pavilon C mateřské školy se otevře v úterý 23. 2.

Vzhledem k tomu, že Krajská hygienická stanice tentokrát nenařídila žádná protiepidemiologická opatření, informuji Vás o znovuotevření tříd Ještěrek a Ryb v úterý 23. 2.

 

Omlouváme se všem za vzniklé potíže! Přeji pevné zdraví.

 

Veronika Dětinská

ředitelka MŠ

V Horoměřicích dne 22. 2. 2021

Mimořádné přerušení provozu MŠ - pavilonu C

Ze závažných mimořádných organizačních důvodů (dle § 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) a v dohodě se zřizovatelem přerušuji provoz MŠ v pavilonu C, tedy ve třídách Ještěrek a Ryb.

K tomuto kroku přistupuji z důvodu pozitivního testu na Covid-19 v pavilonu a možnému hygienicko epidemiologickému riziku. Případná další opatření budou zavedena po konzultaci s KHS.

Zákonným zástupcům vzniká nárok na čerpání ošetřovného při péči o dítě v karanténě, který vystavuje praktický lékař dítěte. Doklad o uzavření MŠ budeme vystavovat na vyžádání po ukončení uzavření MŠ.

 

Velice se omlouvám za způsobené komplikace a doufám v brzké znovuotevření. Pokud nedojde k žádným komplikacím a KHS potvrdí mé rozhodnutí, bude karanténa ukončena ve čtvrtek 25. 2. Pavilon C by se otevřel v pátek 26. 2.

 

 

Veronika Dětinská

ředitelka MŠ

 

V Horoměřicích dne 22. 2. 2021

Otevření MŠ 17. 2. 2021

Pavilon B mateřské školy se otevře ve středu 17. 2.

Vzhledem k tomu, že opakovaný PCR test děvčete z pavilonu B i její celé rodiny byl negativní, informuji Vás o znovuotevření tříd Hrochů a Žiraf ve středu 17. 2.

Omlouváme se všem za vzniklé potíže!

Přeji pevné zdraví.

 

Veronika Dětinská

ředitelka MŠ

 

V Horoměřicích dne 16. 2. 2021

Mimořádné přerušení provozu MŠ - pavilonu B

Mimořádné přerušení provozu MŠ - pavilonu B

Ze závažných mimořádných organizačních důvodů (dle § 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) a v dohodě se zřizovatelem přerušuji provoz MŠ v pavilonu B, tedy ve třídách Hrochů a Žiraf.

K tomuto kroku přistupuji z důvodu pozitivního testu na Covid-19 v pavilonu a možnému hygienicko epidemiologickému riziku. Uzavření bude nařízeno Krajskou hygienickou stanicí, které dnes předáme kontaktní údaje všech, kteří s nakaženou osobou přišli v posledních 3 dnech do styku.

Zákonným zástupcům vzniká nárok na čerpání ošetřovného při péči o dítě v karanténě, který vystavuje praktický lékař dítěte.

Velice se omlouvám za způsobené komplikace a doufám v brzké znovuotevření. Pokud nedojde k žádným komplikacím, ani k zásadnímu rozšíření nákazy, bude karanténa ukončena 21.2. Pavilon B by se otevřel v pondělí 22.2.

 

Veronika Dětinská

ředitelka MŠ

 

V Horoměřicích dne 12. 2. 2021

Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

zápis se dle školského zákona uskuteční v době od 2. - 16. května 2021, přesný termín a způsob průběhu zápisu bude upřesněn na konci března a to dle aktuální epidemiologické situace v ČR.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Veronika Dětinská

ředitelka MŠ

Mateřská škola otevře v pondělí 4. 1., respektive v úterý 5. 1.

Mateřská škola otevře v pondělí 4. 1., respektive v úterý 5. 1.

Vzhledem k optimistickému vývoji karantény zaměstnanců školní jídelny Vás informuji o plánovaném znovuotevření mateřské školy v pondělí 4. 1., respektive v úterý 5. 1.

Pavilon C - třída Ryb a Ještěrek a třída Motýlů a Ježků v budově ZŠ se otevřou v plném provozu 4. 1.

Pavilon B kvůli poruše topného systému, kterou se dosud nepodařilo odstranit (mezi svátky nelze sehnat náhradní díl), otevřeme v úterý 5. 1.

Rodiče dětí z pavilonu B jsou informováni emailem.

 

Omlouváme se za způsobené komplikace!

Přeji všem hlavně pevné zdraví.

 

Veronika Dětinská ředitelka MŠ

V Horoměřicích dne 31. 12. 2020

Stránky