Aktuality

Pozvánka

V úterý dne 9. 6. 2020 v 17:00 hod. se uskuteční odložené setkání se zástupkyní pro I. stupeň ZŠ Horoměřice, paní Mgr. Monikou Vackovou.

Program:

- informace o ZŠ Horoměřice

- na co připravit budoucí prvňáčky

- dotazy a odpovědi.

 

Rodiče se sejdou v pavilonu "B" - ve třídě Žirafek. Setkání je určeno zejména pro rodiče předškoláků.

Informace o vyplácení dávek ošetřovného v době otevření MŠ, pokud dítě zůstane v péči rodiny

Vážení rodiče,

 

na základě dotazu jedné maminky jsem telefonicky zjišťovala na MPSV ČR (tel.: 1212), jak je to s vyplácením ošetřovného po otevření MŠ, pokud rodič nebude chtít dát své dítě v době zvýšeného rizika nákazy Covid 19 ze zdravotních důvodů (např.snížená imunita), či jiných (např. společná domácnost s prarodiči ) do předškolního zařízení.

Dostala jsem tuto odpověď:

a) Potvrzení o uzavření našeho zařízení, které jsme vydávali k žádosti o ošetřovné a vydávali jsme

    jej do odvolání platí pro měsíc březen.

 

b) Pokud bude rodič žádat (zaměstnanec, či OSVČ) ošetřovné za měsíc duben vystavíme mu

    začátkem května opět nové potvrzení o uzavření naší školy v tomto měsíci.

 

c)  Začátkem června budeme vystavovat potvrzení o uzavření MŠ do 6. května

 

d) Od 7. května (obnovený provoz MŠ) musí o ošetřovné požádat rodič (z výše uvedených

    důvodů) svého pediatra. Jakým způsobem (jak mi bylo sděleno) není ještě ujasněno.

 

PS) Vzhledem k dřívějšímu otevření MŠ budeme v měsíci květnu snižovat úplatu (školné)

      ne o 400 ,- Kč (jak jsem dříve avizovala v domnění, že otevřeme až 25.5.), ale pouze o 100,- Kč.

      Tzn., že v květnu se platí školné ve výši 500,- Kč. Pokud bude mít dítě v měsíci květnu nulovou

      docházku a rodiče požádají písemně o snížení školného, zaplatí pouze 250,- Kč.

 

 

 

                        Děkuji za pochopení !       Vlasta Gregorová

Znovu otevření MŠ

Informace o znovu otevření Mateřské školy - Horoměřice

Po dohodě se zřizovatelem, Obecním úřadem Horoměřice, zahájí naše mateřská škola ve všech odděleních provoz opět dne 7. 5. 2020 v obvyklé provozní době (7:00 – 17:00 hod).

Z důvodu včasného zajištění potravin, prosíme o přihlášení dětí ke školnímu stravování do 30. 4.

Přihlášené děti (zcela zdravé) přijdou v roušce, kterou budou používat dle pokynů učitelů. Vhodné je mít i jednu náhradní. Dezinfekční prostředky na mytí rukou budou dětem k dispozici ve školce. Pravidla pobytu dětí v MŠ určují učitelé s ohledem na veškerá hygienická opatření vydaná vládním nařízením. Z tohoto důvodu prosíme rodiče, aby omezili svůj pobyt v prostorách mateřské školy na minimum.

 

S přáním, abychom se ve zdraví a v dobré náladě opět shledali.

 

PaedDr. Vlasta Gregorová

ředitelka MŠ

 

V Horoměřicích dne 21.4.2020

Oznámení - letní provoz

V letošním šk. roce proběhne prázdninový provoz naší MŠ (se souhlasem zřizovatele) v pavilonech MŠ Komenského od    1. 7. 2020 - 17. 7. 2020. Závazné přihlášení do 15. 6. 2020 na jednotlivých třídách. Úplata je stanovena na 300 Kč v hotovosti pí Tománkové (ředitelka ŠJ). Úplatu nehradí děti s povinnou předškolní docházkou.

 

Děkujeme za pochopení, vedení MŠ.

Úplata v době uzavření MŠ

Z důvodu přerušení provozu MŠ na základě mimořádných opatření (COVID-19) bude úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu snížena na polovinu (300 Kč). Za měsíc duben nebude úplata požadována. Pokud bude MŠ otevřena od 25. 5. 2020 zaplatí rodiče v tomto měsíci 200 Kč. V případě, že rodiče zaplatili úplatu za tyto měsíce v plné výši, bude jim přeplatek do konce školního roku vrácen.

 

Děkujeme za pochopení, vedení MŠ.

Potvrzení o uzavření MŠ

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

 

V týdnu od 6. 4. 2020  do 9. 4. 2020 je možné si potvrzení o uzavření MŠ vyzvednout od 8:00 – 10:00 hod. v kanceláři ředitelky školy - MŠ Komenského.

 

Děkujeme za pochopení, vedení MŠ.

Změna způsobu přijímání do MŠ

Vážení rodiče,

způsoby uvedenými v příloze je možné od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 přihlašovat děti k zápisu.

Předat přihlášku osobě bude možné 5. - 6. května 2020 mezi 13:00 - 17:00 hod. v kanceláři ředitelky školy - MŠ Komenského.

Po telefonické dohodě na tomto čísle 606 023 950 lze domluvit i jiný termín podání, ovšem nejpozději do 16. 5. 2020.

Děkujeme za pochopení, vedení MŠ.

Den ot. dvěří, akce MŠ - ZRUŠENO!

Vážení rodiče,

kvůli opatřením spojeným s nákazou COVID-19 je den otevřených dveří zrušen.

Stejně tak jsou zrušeny všechny akce jako výlety, divadla a jiné.

 

Děkujeme za pochopení, vedení MŠ.

Uzavření MŠ do odvolání

Vážení rodiče,

po dohodě vedení MŠ Horoměřice a zřizovatele OÚ Horoměřice zůstane mateřská škola z důvodu současných nouzových

opatření Vlády ČR proti šíření nákazy Covid – 19 do odvolání uzavřena.

 

Děkujeme za pochopení, vedení MŠ Horoměřice.

 

 

 

Potvrzení o uzavření MŠ se budou vydávat v pondělí, úterý a středu od 8:00 do 10:00 v MŠ v budově ZŠ Velvarská 310.

Ve čtvrtek a v pátek od 8:00 do 10:00 v MŠ Komenského.

 

 

Stránky