Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuality

Letní provoz

V době letních prázdnin bude v termínu od 15. 7. do 1. 9. 2024 Mateřská škola Horoměřice z technických a organizačních důvodů uzavřena.

Vaše děti uvítáme zpátky ve školce po prázdninách v pondělí 2. 9. 2024.

Omlouváme se Vám za způsobené nepříjemnosti a děkujeme Vám za pochopení!

 

V Horoměřicích dne 15. 5. 2024 Veronika Dětinská

Přílohy:

PDF icon letni_provoz.pdf

Platba za letní provoz

Informace o úhradách za prázdninový provoz

Žádáme rodiče dětí, které jsou přihlášeny na letní provoz MŠ, o uhrazení školného ve výši 500 Kč, a to nejpozději do 14. 6. 2024.

Školné bylo stanoveno jako poměrná část měsíční platby ve školním roce 2023/2024 a je nevratné (i v případě neúčasti na červencovém provozu).

Tento finanční obnos zasílejte na účet pro školné 231901228/0300 s vaším variabilním symbolem.

Prosíme rodiče všech dětí, aby zrušili trvalé příkazy na školné v době letních prázdnin!

 

Děkujeme.

Veronika Dětinská

ředitelka MŠ Horoměřice

Zápis do MŠ pro šk. rok 2024/2025

Zápis do MŠ proběhne v termínu 7. 5. a 9. 5. 2024 formou osobního setkání rodiče, dítěte a zástupců MŠ.

Potřebné dokumenty vygeneruje aplikace Twigsee.

1. Rodiče vyplní online předzápisový lístek, link bude na webových stránkách MŠ www.mshoromerice.cz v záložce Rezervace zápisu do MŠ 2024 přístupný od 26. 4. 2023.

2. Systém vygeneruje jedinečné evidenční číslo i potřebné dokumenty a zašle je rodičům na uvedený e-mail. Rodiče dokumenty vytisknou a podepíší. (Akci provedou jen 1x pro 1 dítě.)

3. Rodiče si v rezervačním systému (taktéž na webových stránkách www.mshoromerice.cz) vyberou jeden termín osobního setkání s vedením MŠ, termín si zaregistrují.

4. Rodiče přinesou v zaregistrovaném termínu potřebné dokumenty (žádost o přijetí, oznámení o možnosti nahlédnout do spisu, potvrzení od lékaře, občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte) na osobní setkání spolu s dítětem na adresu Komenského 999, kde bude jejich dítě zapsáno. Mají možnost si zde ve vyhrazené třídě s dětmi pohrát.

 

Nahlédnout do spisu vlastního dítěte (nejde o sdělení výsledků zápisu) bude možné v úterý 15. 5. 2024 od 10:00 do 12:00 v ředitelně MŠ (Komenského 999).

Seznamy přijatých dětí (resp. jejich přidělená čísla, která zákonní zástupci obdrží e-mailem) budou zveřejněny na www.mshoromerice.cz a na vývěskách všech budov MŠ nejpozději 7. 6. 2024.

 

Seminář pro rodiče - Hejného metoda

Seminář pro rodiče

Hejného metoda - pojďme si společně hrát

V úterý 12.3.2024 od 17.30 v Rytířském sále

 

Přijďte se inspirovat na seminář s lektorkou Hejného metody Zuzanou Rauchovou, Dis.

Seznamte s novými přístupy k výuce matematiky a získejte konkrétní tipy pro podporu vašeho dítěte v této oblasti.

Den otevřených dveří

Mateřská škola Horoměřice Vás zve na

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pořádaný dne 10. 4. 2024 od 10:00 do 12:00

 

VE VŠECH BUDOVÁCH V KOMENSKÉHO ULICI

A V MŠ VELVARIA V ULICI VELVARSKÁ 1152.

 

PŘIJĎTE NÁS S DĚTMI NAVŠTÍVIT, POHRÁT SI, SEZNÁMIT SE.

 

Personál školky bude připraven zodpovědět všechny vaše otázky.

Nabídka práce

Do naší mateřské školy hledáme kvalifikovaného pedagoga. V případě zájmu volejte na tel. 775 576 931 nebo piště na reditelka [zavináč] mshoromerice [tečka] cz.

 

Mgr. Veronika Dětinská

ředitelka MŠ

Stávka 27. 11. 2023

V pondělí 27. 11. se koná stávka za zachování kvality vzdělávání dětí. Zapojují se do ní téměř všichni naši zaměstnanci.

Z provozních důvodů budou služby MŠ značně omezeny. Školní jídelna bude uzavřena zcela. Pokud si můžete své děti nechat doma, učiňte tak, prosím.

Pokud si je doma nechat nemůžete, postaráme se o ně pouze od 8 do 13. Zabalte jim, prosím, svačinu s sebou. Strava nebude zajištěna. V provozu bude z celé MŠ jenom pavilon B (Komenského 999), kde budou všechny děti sdruženy.

Kroužky jsou zcela zrušeny.

Děkujeme za pochopení.

Více v otevřeném dopisu, který jsme zveřejnili v úterý.

Pracovní tým MŠ.

Otevřený dopis rodičům - stávka za zachování kvality vzdělávání dětí

Vážení a milí rodiče,

uskuteční-li se stávka za zachování kvality vzdělávání dětí, která je plánována na pondělí 27. 11. 2023, zaměstnanci naší mateřské školy se jí zúčastní.

 

Proč k takovým zásadním krokům přistupujeme?

● Máme značnou obavu ze snižování kvality výuky (demotivace a odchod kvalitních pedagogů z důvodu přetížení).

● Bojíme se zásadní změny financování asistentů pedagoga, která nebude souviset s potřebami dětí a škol, ale s nuceným snižováním finančních nákladů.

● Zásadně nesouhlasíme se snižováním platů nepedagogických pracovníků - školnic, uklízeček a kuchařek - které jsou už nyní velmi nízké (v důsledku by šlo až o 22%).

● Děsí nás navyšování počtů dětí ve třídách na všech vzdělávacích stupních; naprosto by znemožnilo individuální přístup ke každému dítěti.

● Za velmi nevhodné vnímáme i navyšování úvazků pedagogů v době, kdy náročnost našeho povolání neustále stoupá (stoupající počet dětí, které vyžadují speciální podporu a individuální přístup, cizojazyčnou podporu; rapidně narůstá i množství administrativy).

● Nesouhlasíme s rušením dělené výuky, omezování volitelných předmětů, praktické výuky a praxí na základních a středních školách, protože by vedlo k naprosté demotivaci žáků a studentů.

 

Jak stávka proběhne?

Do stávky se zapojí téměř všichni zaměstnanci MŠ. Stávkovat se chystají i všechny paní kuchařky ze školní jídelny. Proto bude provoz MŠ omezen.

Prosím, nevoďte děti do školky, pokud to není nezbytně nutné. Jako zákonní zástupci máte nárok na výkon práce na dálku (pokud to druh práce umožňuje), nemáte nárok na ošetřovné.

Pro děti, které rodiče do MŠ musí přivést, bude zajištěno hlídání bez předškolního vzdělávání v pavilonu B v době od 8 do 13 hodin. Děti si s sebou přinesou svačinu, obědvat budou doma. Kroužky budou zrušeny.

Jak mohou rodiče naše názory podpořit? Rodiče mohou podepsat petici níže a svůj podpis následně potvrdit v emailu.

https://e-petice.cz/petitions/rodice-podporuji-ucitele-svych-deti-a-souhlasi-se-stavkou-proti-devastaci-skolstvi.html

 

Věříme, že rodiče našich dětí rozumí našim obavám a podpoří nás.

Děkujeme za pochopení!

Pracovní tým MŠ.

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

z provozních důvodů bude v době vánočních prázdnin mateřská škola uzavřena od 23.12.2023 do 1.1.2024.

Děkujeme za pochopení.

Pracovní tým MŠ a ŠJ

Stránky