Průběh dne Motýlci

07:00 – 08:30

scházení dětí, volné hry, individuální práce s dětmi, předškolní příprava, příprava na projekt

08:30 - 08:50

úklid hraček, kontaktní kruh, pohybová činnost

08:50 - 09:10

hygiena, dopolední svačina

09:10 - 09:40

práce na denním projektu dle tematických celků

09:40 – 11:40

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:40 – 11:50

hygiena, příprava na oběd

11:50 - 12:15

oběd

12:15 - 13:00

hry, odchod dětí po obědě, příprava na odpočinek, individuální práce s dětmi

13:00 -14:00

četba, odpočinek

14:00 - 14:30

předškolní příprava, odpolední svačina

14:30 - 17:00

volné hry,  podle počasí pobyt venku,vyzvedávání dětí

 

<<zpět