Průběh dne Motýlci

Průběh dne Motýlů

 

07:00 – 08:30

scházení dětí, volné hry, individuální práce s dětmi, předškolní příprava, příprava na projekt v rámci tematického celku

08:30 – 09:00

Úklid hraček, pohybová činnost, kontaktní kruh

09:00 - 09:20

hygiena, dopolední svačina

09:20 - 09:50

práce na denním projektu dle tematických celků

09:50 – 11:45

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:45 – 11:55

hygiena, příprava na oběd

11:55 - 12:20

oběd

12:20 - 13:00

hry, odchod dětí po obědě, příprava na odpočinek, individuální práce s dětmi

13:00 -14:00

četba, odpočinek

14:00 - 14:30

předškolní příprava, odpolední svačina

14:30 - 17:00

volné hry,  podle počasí pobyt venku, vyzvedávání dětí