Ještěrky

Charakteristika třídy Ještěrek

(Telefon:727 953 915, e-mail: jesterky [zavináč] mshoromerice [tečka] cz,
fotky na: http://trida-jesterky.rajce.idnes.cz/

Ve třídě je 28 dětí, 14 dívek a 14 chlapců. Věk dětí se pohybuje mezi 3 a 6 lety.                      Společnými silami usilujeme o inkluzi dítěte s handicapem s podporou asistentky pedagoga.  Ve školním roce 2017/2018 s dětmi pracují učitelé PaedDr. Vlasta Gregorová, Lydia Šlajchová a Petr Kilián, kteří navazují přirozeně na pedagogickou činnost z předchozího roku.

Za hlavní cíle svého konání považují:
- nadále zvyšovat estetickou úroveň prostředí třídy
- systematicky podporovat přátelské vztahy a hodnoty všech zúčastněných dětí i dospělých
- vytvářet prostor pro smysluplnou a tvořivou práci, a ostatní činnosti dětí s přihlédnutím k jejich věku i individuálním schopnostem
- předškolní děti podporovat v připravenosti na školní docházku
- v rámci tematických celků zprostředkovávat dětem poznatky a silné prožitky, které jim umožní nacházet souvislosti mezi skutečnostmi okolního světa
- společně prožívat radosti z oslav narozenin a svátků, tak jak nás v průběhu školního roku budou provázet
Průběh dne Akce třídy
Co je třeba přinést do školky Písničky a básničky k projektům
Režim spojování tříd