Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ještěrky

Charakteristika třídy Ještěrek

Telefon:727 953 915, e-mail: jesterky [zavináč] mshoromerice [tečka] cz

Ve třídě je 28 dětí, z toho 14 dívek a 14 chlapců. Věk dětí se pohybuje mezi 3 a 7 lety. Ve školním roce 2022/2023 s dětmi pracují učitelé Lydia Šlajchová, Mgr. Veronika Dětinská a Martina Herdicsová, kteří vycházejí ze specifik skupiny dětí v oddělení.

 

Za hlavní cíle svého konání považují:

- systematicky podporovat přátelské vztahy a hodnoty všech zúčastněných dětí i dospělých

- vytvářet prostor pro smysluplnou a tvořivou práci, a ostatní činnosti dětí s přihlédnutím k jejich věku, individuálním potřebám a schopnostem

- v rámci tematických celků zprostředkovávat dětem poznatky a silné prožitky, které jim umožní nacházet souvislosti mezi skutečnostmi okolního světa

- předškolní děti ve spolupráci s rodiči podporovat ve všestranné připravenosti na školní docházku

- souznění s přírodou ve všech ročních obdobích s důrazem  na aktivní a kreativní pobyt venku

- s ohledem na velký počet nových dětí pečlivě podporovat rozvíjení přátelských vztahů ve třídě a bezpečné a příjemné atmosféry

Průběh dne Akce třídy
Co je třeba přinést do školky Písničky a básničky k projektům
Režim spojování tříd