Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ještěrky

Charakteristika třídy Ještěrek

Telefon:727 953 915, e-mail: jesterky [zavináč] mshoromerice [tečka] cz

Ve třídě je 28 dětí, z toho 12 dívek a 16 chlapců. Věk dětí se pohybuje mezi 3 a 7 lety. Ve školním roce 2023/2024 s dětmi pracují učitelky Bc. Barbora Kolárová, Mgr. Veronika Dětinská a Martina Herdicsová, které vycházejí ze specifik skupiny dětí v oddělení Ještěrky.

 

Hlavní cíle našeho konání:

 

- systematicky podporujeme přátelské vztahy a hodnoty všech zúčastněných dětí i dospělých

- vytváříme prostor pro smysluplnou a tvořivou práci, a ostatní činnosti dětí s přihlédnutím k jejich věku, individuálním potřebám a schopnostem

- v rámci tematických celků zprostředkováváme dětem poznatky a silné prožitky, které jim umožní nacházet souvislosti mezi skutečnostmi okolního světa

- předškolní děti ve spolupráci s rodiči podporujeme ve všestranné připravenosti na školní docházku

- vzhledem k vyššímu počtu předškolních dětí upřednostňujeme skupinové aktivity a vzájemnou spolupráci

- dbáme na souznění s přírodou ve všech ročních obdobích s důrazem na aktivní a kreativní pobyt venku

- v rámci vytváření bezpečné a příjemné atmosféry využíváme různorodého věkového složení dětí k rozvoji sociálních dovedností a pochopení skutečnosti, že každý jsme jiný.

Průběh dne Akce třídy
Co je třeba přinést do školky Písničky a básničky k projektům
Režim spojování tříd