Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Dítě 2 -3 roky

Hrubá motorika

Dítě bez přidržování kopne ve stoje silně do míče, leze po nábytku, překonává překážky, chodí po schodech nahoru a dolů s přidržováním, od třiceti měsíců věku je schopné při chůzi nahoru střídat nohy.

 

Jemná motorika

Dítě si s dopomocí samo svléká oblečení, čmárá na papír, staví věž ze dvou až čtyř kostek, navléká kroužky na tyč, hází míč neurčeným směrem, dává kuličku do lahve, zasune tyč do roury, vysypává korálky z láhve, listuje stránkami knížky.

 

Grafomotorika

Při kreslení má dítě pohyby koordinovanější a jemnější, formy jsou rozmanitější, zprvu hranaté, pak kulaté. Začíná zdůrazňovat používání prvních prvků písma, může listovat stránkami. Ve třiceti měsících napodobí kresbu horizontální čáry, pokouší se o nápodobu křížku. Ve 3 letech kreslí kruh, vertikální i horizontální čáru podle předlohy.

 

Zrakové vnímání a vizuomotorika

Dítě vytváří obraz ze dvou věcí, ukazuje části těla na panence, přihlíží při stavění věže, přiřazuje jednu věc ke druhé, správně otáčí obrázek, představuje si objekty, které nevidí. Staví z kostek věž a vlak. Dítě roztřídí dva páry obrázků, třídí lžíce a vidličky, poznává sousedy a návštěvy, přiřazuje k sobě dva tvary, dvě barvy, dvě velikosti. 

 

Sluchové vnímání

Dítě lokalizuje zvuky v jiné místnosti, ukáže čtyři jmenované věci, rozumí otázce "Chceš?", poslouchá jednoduché příkazy - např. "Otevři pusu.". Dítě rozumí krátkým příběhům, rýmům a písničkám, dokáže zopakovat dva řádky básničky zpaměti, uposlechne dva příkazy v jedné větě, uposlechne příkazu: "Dej mi jedno, případně několik...".

 

Vývoj řeči

Dítě kombinuje 2 - 3 slova, verbalizuje děje, ukončuje žvatlání, resp. svůj dětský žargon. V polovině druhého roku již některé děti ovládají jednoduché říkanky. Od počátku třetího roku začíná dítě hovořit v první osobě ("já"). Ve třech letech většinou zná své jméno, na dotaz umí uvést své pohlaví. Označí hlavní barvy. Užívá asi 700 - 900 slov. Ve 30 - 36 měsících rozumí 2 - 3 předložkám (dej kostku na, pod, za talířek...), chápe pojmy velký - malý, nahoru - dolů, hlasitě - tiše.

 

Zdroj: www.rvp.cz