Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Dítě 5 -6 roky

Hrubá motorika

Dítě při chůzi pokládá jednu nohu před druhou systémem špička - pata, vyhazuje míč do výšky, vstane z lehu na zádech, aniž by se opíralo o ruce, pohybuje se podle hudby, ve dvou ze tří pokusů se trefí tenisovým míčkem ze 2 m do kruhu o průměru 25 cm.

 

Jemná motorika

Dítě chytá vyhozený míč, chytá míč jednou rukou, hází za současného pohybu těla. Dítě kreslí se správným držením tužky, navíjí nit na cívku, kreslí dům, strom, slunce a podobné obrázky, samostatně se obléká. Dítě kreslí postavu asi s osmi detaily, váže uzel okolo tužky.

 

Grafomotorika

Dítě umí obkreslit a také namalovat velké postavy, kreslí se správně uchopenou tužkou, nakreslí postavu cca s deseti detaily. V šesti letech nakreslí trojúhelník. 

 

Zrakové vnímání a vizuomotorika

Dítě přiřadí pět detailů k nákresu postavy, dosadí deset tvarů, chápe souvislosti jedné věci, umí pojmenovat barvy. Z kostek staví schody. Dítě nakreslí postavu se všemi detaily, přiřadí hlavy ke čtyřem zvířatům, doplňuje vzory, poznává dvě mince. Dítě poznává číselné symboly a dopravní značky, vybarvuje předkreslené obrázky, roztřídí deset velikostí a délek, správně určí počet tří předmětů. Dítě napodobuje prsty znak "V", vidí, co chybí na obrázku, rozlišuje stejné od podobného.

 

Sluchové vnímání

Dítě neprodleně plní ústní příkazy, umí vyřídit tři jednoduché úkoly, které přímo souvisejí, chápe významy rychlý/pomalý, krásný/ošklivý, včera/zítra... Dítě zná roční období, zná pojmy vpravo a vlevo, upozorní na to, co nepatří do kategorie.

 

Vývoj řeči

Dítě se ptá na význam slov, mluví zřetelně a správně. Začíná užívat řeči k regulaci svého chování. Dítě vypráví, co si samo vymyslelo, definuje dva rozdíly, používá výmluvy.

 

Zdroj: www.rvp.cz

 

Více o školní zralosti viz. příloha "Školní zralost"