Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Dítě 4 -5 roky

Hrubá motorika

Dítě chytne velký míč do ohnutých paží, jde bez držení po schodech nahoru i dolů, skočí snožmo 20 cm daleko, poskakuje po jedné noze, vydrží stát na jedné noze. Udělá "dokonalý skok", překoná vzdálenost.

 

Jemná motorika

Dítě dovede uchopit štětec, chytá malý míček, stříhá nůžkami, zapíná a rozepíná knoflíky. Dítě kreslí kříž, skládá jednoduché obrazce ze zápalek. Dítě chytá malé míčky s rukama nad hlavou, navléká nit do jehly, stříhá podle linie.

 

Grafomotorika

Dítě, zvětšuje rozmanitost forem, grafické formy uspořádává tak, že dávají smysl, dovede uchopit štětec, spojuje dva body čarou, umí nakreslit kříž. U dítěte je možné dosáhnout vědomé změny směru při pohybu tužkou, jsou možné nepřetržité, nazpět směřující pohyby. V pěti letech nakreslí čtverec, při kresbě postavy nakreslí jen hlavní části trupu.

 

Zrakové vnímání a vizuomotorika

Dítě sestavuje puzzle ze dvou částí, řadí opticky detaily do celku a skládá do páru, rozeznává chlapce a dívky, třídí auta, zvířata, jistěji zrakem fixuje, rozliší odlišný obrázek ve skupině stejných. Z kostek staví bránu. Dítě napodobuje vztyčení obou palců, rozeznává zmenšení, seřadí pět párů zvířat.

 

Sluchové vnímání

Dítě chápe, když se apeluje na jeho rozum, chápe významy tenký, tlustý, rovný, křivý, více, nejvíce, šikmý, rovný atd., upozorní na něco nelogického.

 

Vývoj řeči

Začíná se zcela vytrácet dětská patlavost. Dítě tvoří dlouhé věty, neustále klade otázky. Kolem pěti let podá jednoduchou definici známých věcí, většinou prostřednictvím charakteristiky materiálu, tvaru, účelu.

 

Zdroj: www.rvp.cz