Průběh dne Hrošíci

7:00 – 8:30

scházení dětí, volné hry, individuální práce s dětmi;
8:30 – 9:00 pohybové aktivity, předškolní příprava
9:00 – 9:15 kontaktní kruh
9:15 – 9:30 dopolední svačina
9:30 – 10:15 soustředění, práce na tém. celcích
10:15 – 12:15 pobyt venku
12:15– 12:45 oběd
12:45 – 13:00 vyzvedávání dětí, čištění zoubků, příprava na odpočinek
13:00 – 14:15 odpočinek, předškolní příprava
14:15 – 14:45 odpolední svačina
14:45 – 16:45 volné hry, vyzvedávání dětí

<zpět