Ježečci v únoru

Sněží
Sněží, sněží, mráz kolem běží,
zima je kočičce, hřbet se jí ježí.
Fouká, fouká, bílá je louka,
zima je pejskovi, ke kamnům kouká.
 
Král
Sedí král na trůnu,
na hlavě korunu.
Plášť zapnutý knoflíčkem,
v ruce žezlo s jablíčkem.